top of page

GDPR – Dataskyddsförordningen

Vår policy om personuppgiftshantering.

Vi skyddar dina personuppgifter! GDPR, General Data Protection Regulation, är en ny EU-förordning som börjar att gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Mycket är sig likt men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter har skärpts. För Hudvårdscenter är det viktigt att du som kund känner dig trygg i hur vi hanterar dina uppgifter. Här följer lite information:


Insamling av information: Den information vi samlar in är de uppgifter om dig som du själv lämnar i samband med kontakt med oss, det vill säga: namn, adress, mejladress, telefonnummer och person- och eller organisationsnummer. 


Användande av information: Vi använder den insamlade informationen för att kunna utföra vårt uppdrag gentemot dig som kund både vad gäller administrativa och praktiska spörsmål och för att vi ska kunna kommunicera med varandra. 


Utskick från oss: Vid utskick till dig används de kontaktuppgifter som du har lämnat till oss. Utskick skickar vi till de som så önskar och de kan innehålla information om vår verksamhet, nyheter, regler, villkor och förmåner. Om du har meddelat att du inte vill fortsätta att få information respekterar vi detta. 


Journalföring: Vi använder journaler för att kunna följa upp dina tidigare behandlingar och kunna följa upp och utföra de nya behandlingarna med samma kontinuerlitet.  Journalerna sparas på säkert sätt för att förhindra obehöriga att få tillgång dom. 
Samarbeten med tredje part: Vi delar inte dina uppgifter med tredje part.


Kring undersökningar : Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att skicka ut undersökningar till dig. Detta görs för att förbättra våra tjänster och/eller för att undersöka marknaden. Det är alltid frivilligt att delta i våra marknadsundersökningar.


Lagring av uppgifter: Vi lagrar de personuppgifter du lämnar när du blir kund hos oss i en period om maximalt ett år efter avslutad kundrelation. Undantag görs i de fall där en lag kräver att informationen sparas längre, exempelvis vad gäller bokföringslagen.


Vill du ha mer info kan du läsa om GDPR på https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

bottom of page